Wijkpanel

Nieuwe energie voor het wijkpanel van Achter de Hoven! 

Het Wijkpanel is er door en voor de bewoners van Achter de Hoven. Samen proberen we onze wijk leuker, beter en prettiger te maken voor iedereen. We houden ons bezig met alles wat te maken heeft met de leefbaarheid in de wijk. Van groenvoorziening en loszittende bestrating tot wijkfeesten en spelletjesavonden, maar ook met speeltoestellen, openbaar vervoer en zaken als overlast.

Het Wijkpanel is de schakel tussen de bewoners en de Gemeente Leeuwarden. We zijn het aanspraakpunt voor bewoners. Goede ideeën pakken we op, waarna we kijken hoe we ze het beste kunnen realiseren, daarvoor krijgen we jaarlijks een subsidiebedrag van de Gemeente Leeuwarden. Ook klachten of zorgen nemen we mee en bespreken we namens de bewoners met de Gemeente of partijen in de wijk. De Gemeente betrekt het Wijkpanel op haar beurt bij besluiten die op Achter de Hoven hebben.

Wijkwethouder Achter de Hoven: Evert Stellingwerf
Gebiedsmanager Gemeente Leeuwarden: Jet Brinker
Wijkagent: Ruud Ekhart (algemeen nummer: 0900 - 8844)

 

 

Cookie-instellingen